iran günlük yaşam

iran dili, iran kültürü, şikeste yazı örneği